รูปแบบการบริการ และ
การสนับสนุนที่มีความยืดหยุ่น…

ไม่ว่าจะเป็น Solution ใดก็ตาม ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า Pixel Networks Thailand จะสามารถนำเสนอ การสนับสนุนที่มีคุณภาพที่สุด ตามความต้องการด้านไอที สามารถปรับแต่ง ระบบการจัดการ ต่าง ๆ ประหยัดและคุ้มค่าเมื่อมีการอัพเกรด และนำโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ๆ มาใช้

  • ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก และ ระบบติดตาม
  • ระบบแจ้งเตือน และ เฝ้าสังเกต
  • ระบบบริหารการจอดรถ และ ควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ

เมืองอัจฉริยะ /Smart City

ฟาร์มอัจฉริยะ /Smart Farm

ออฟฟิศอัจฉริยะ / Smart Office

            Business partner