NetOP Waste bin sensor

NetOP Waste bin sensor

NetOP Waste Bin Sensor เป็นเซ็นเซอร์ไร้สายระยะไกลที่สามารถใช้สำหรับตรวจสอบระดับการบรรจุของเสียของถังขยะ/ภาชนะที่ใช้แล้วทิ้งโดยใช้เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกที่ปรับให้เหมาะสมสูง ช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนเส้นทางสำหรับการรวบรวมขยะและให้การจัดการคอนเทนเนอร์ที่ดีขึ้น เซ็นเซอร์นี้เข้ากันได้กับเทคโนโลยี LPWAN อย่างสมบูรณ์โดยใช้ NB-IoT (Narrowband IoT)

Please Login to Comment.