Netvox RB11E

RB11E

เป็นเซนเซอร์ตรวจจับการเข้าพัก/แสง/อุณหภูมิแบบไร้สายสำหรับอุปกรณ์ประเภท Netvox ClassA ที่ใช้โปรโตคอลเปิด LoRaWAN และเข้ากันได้กับโปรโตคอล LoRaWAN โดยผสมผสานการครอบครอง อุณหภูมิ สวิตช์งัดแงะ และเซ็นเซอร์วัดแสงที่เหมาะสำหรับการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในอาคาร ความส่องสว่าง และอุณหภูมิ

Please Login to Comment.