การเข้าถึงทรัพย์สินของท่านได้ทุกที่ ทุกเวลา

เครือข่ายไอที ส่วนบุคคล ของพิกเซล เน็ตเวิร์ค ไทยแลนด์ มีตัวเลือกมากมายที่ง่ายต่อการติดตั้งเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจหลายแขนง ด้วยอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคารที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดทั่วทั้งอาณาบริเวณของเกาะฮ่องกง โดยที่เครือข่ายดังกล่าวได้ใช้ข้อกำหนดของ LoRaWAN™ โดย LoRa Alliance ที่เป็นระบบดำเนินการรักษาและเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้อัตโนมัติ ระยะการอ่านที่ไกล และระบบป้องกันการถูกแทรกแซงอีกด้วย

ทำไมต้อง LoRaWAN ?  

LoRaWAN สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สายอื่น ๆ โดยการติดตั้งปริมาณการรับและการส่งข้อมูล (bandwidth) ที่ต่ำ พลังงานต่ำ และระยะอ่านที่ไกล ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร (M2M communication) และตอบรับความต้องการหลักให้แก่อุปกรณ์ไอโอทีได้หลากหลาย อาทิ การให้บริการท้องถิ่น การสื่อสารที่ปลอดภัย และระบบเทคโนโลยีที่สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี LoRaWan คือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับเซนเซอร์ที่ทำงานด้วยแบตเตอรรี่และอุปกรณ์ที่สามารถสื่อสารทางไกลได้ และอัตราการส่งข้อมูลที่ต่ำ หน้าที่ของระบบทั่วไปสำรับเครือข่ายนี้ก็คือเพื่อการขนส่ง การเฝ้าสังเกตสิ่งแวดล้อม และการติดตามทรัพย์สิน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: โซลูชันที่ต้องใช้เครือข่าย LoRa สามารถดำเนินการอยู่ได้ถึงห้าปีด้วยพลังงานเทียบเท่ากับแบตเตอรี่ขนาด AA เพียงหนึ่งก้อน พร้อมกับส่งสัญญาณในระยะทางได้ไกลถึง 15 ไมล์ หรือ 24 กิโลเมตร ภายในบริเวณพื้นที่เปิดโล่ง อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ LPWAN อื่น ๆ ในตลาด ข้อได้เปรียบของ LoRaWAN นั้นรวมไปถึงการมีโปรโตคอลแบบเปิดที่อนุญาตให้บุคคลใดสามารถใช้ก็ได้ อีกทั้งสัญญาณ LoRa ยังมีการเข้ารหัสแบบมาตรฐาน 128 บิต

มุมมองอื่น ๆ ที่น่าสนใจคือการนำเครือข่ายนี้มาใช้ที่สามารถยืดหยุ่นและมีโซลูชันทีหลากหลาย LoRaWAN สามารถนำมาใช้กับเครือข่ายที่เป็นเอกเทศหรือที่สามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ และความปลอดภัยส่วนบุคคล อีกทั้งพิกเซล เน็ตเวิร์ค ไทยแลนด์สามารถทำงานร่วมกับผู้ขายที่มีอยู่มากมายเพื่อที่จะนำเสนอเซนเซอร์ เกตเวย์ อุปกรณ์ติดตาม และเครื่องมือเสริมอื่น ๆ เพื่อให้สามารถนำมาใช้กับธุรกิจส่วนใหญ่ได้ ทั้งในภาคส่วนครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม

 

การเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างไร้ขีดจำกัด

เครือข่ายของเราส่วนใหญ่ได้ทำการติดตั้งบนพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ของเกาะฮ่องกง เพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะ สถานที่ที่ท่านสามารถดำเนินการด้านความปลอดภัย การขนส่ง การรวบรวมข้อมูล หรือการบริการสาธารณะในเมืองอย่างกว้างขวาง

การนำเครือข่ายนี้มาใช้ในมาตราส่วนที่เล็กลง อาทิ ตึกอัจฉิรยะ สามารถสร้างผลประโยชน์อย่างมากให้แก่บริษัทก่อสร้างในการสร้างตึก เจ้าของตึก หรือบริษัทรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ติดตามของนั้น ผู้ใช้สามารถสร้างหน้าจอแสดงภาพของข้อมูลทั้งภายในและภายนอกอาคารสำหรับผู้มาเยี่ยม ติดตามเครื่องมือและอุปกรณ์ในสถานที่ก่อสร้าง และยานพาหนะบนลานจอดรถ

LoRaWAN

คือเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ภายในบ้าน หรือภายในที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติโดยปราศจากการเดินสายไฟเพิ่ม อีกทั้งยังมีโฆษณาที่พร้อมใช้งานร่วมกับโซลูชัน TABS เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้านและการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ   อีกทั้งยังเหมาะสำหรับการสร้างบ้านอัจฉริยะที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

เอกลักษณ์ของการระบบเครือข่ายแบบต่างมุมมอง

ระบบเครือข่ายแบบ ”ต่างมุมมอง” หมายความว่าผู้ใช้ทุกท่านจะมีสถานีฐานเป็นของตนเองตามอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดตามสถานที่ต่าง ๆ ของผู้ใช้ และในเวลาดียวกันก็ยังสามารถใช้เครือข่ายสาธารณะของพิกเซลได้อีกด้วย โดยที่การปรับเปลี่ยนเกตเวย์จากเครือข่ายสาธารณะและส่วนบุคคลนั้นจะไม่มีขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน เพราะเครือข่ายนี้มีระบบปฏิบัติการที่ยืดหยุ่น และราคาที่เอื้อมถึงในขณะเดียวกัน

 

ระบบเครือข่ายในองค์กร (Network server)
คือแกนเครือข่าย 

  อุปกรณ์และเกตเวย์ที่ได้ทำการเชื่อมต่อทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยแกนเครือข่าย โดยที่ระบบเครือข่ายในองค์กรคือกุญแจหลักของแกนเครือข่าย สิ่งนี้มีความสำคัญสำหรับเครือข่ายเกตเวย์ทั้งส่วนบุคลและสาธารณะ เพราะระบบเครือข่ายในองค์กรจะทำการลงทะเบียนอุปกรณ์และทำการส่งต่อข้อมูลที่ได้ทำการเข้ารหัสแล้วไปยัง – แม่ข่ายประยุกต์ (Application Server)

แม่ข่ายประยุกต์ สำหรับการจัดการเทคโนโลยีไอโอที (IoT)

ข้อมูลที่ถูกส่งโดยอุปกรณ์ไอโอทีที่ได้ทำการเชื่อมต่อแล้วจะถูกรวบรวมไว้ในแม่ข่ายประยุกต์ ซึ่งจะเป็นสถานที่ในการถ่ายทอดข้อมูลที่ได้ทำการเข้ารหัส ทำให้เป็นมาตรฐาน และเก็บรวบรวมต่อไป แม่ข่ายประยุกต์จะใช้ API ที่หลากหลาย ซึ่งเครื่องมือหลักหรือเครื่องมืออื่น ๆ สามารถใช้ได้โดยผ่าแอปพลิเคชันเดิมของพิกเซล โดยที่ผู้ใช้สามารถจัดการการเข้าออกของข้อมูล จัดตั้งกฏภายในกลุ่ม และสามารถแสดงภาพอุปกรณ์บนพื้นดินหรือบนแปลนถนนได้อีกด้วย

.