PIX-AIRQ1

PIX-AIRQ1

เซ็นเซอร์วัดสภาพอากาศ มาพร้อมแบตเตอร์รี่ภายใน ติดตั้งง่าย สามารถตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น คาร์บอนไดออกไซด์ PM1.0, 10, 2.5 และ TVOC