Friendcom PULSE915-LRW

Friendcom PULSE915-LRW

PULSE915-LRW คือการรับพัลส์ภายนอกและเทอร์มินัลการส่งข้อมูลแบบไร้สาย ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการเก็บข้อมูลของอุปกรณ์พัลส์เดี่ยวหรือพัลส์คู่ และใช้เทคโนโลยี LoRaWAN เพื่อใช้การรายงานข้อมูลที่ใช้งานอยู่

Please Login to Comment.