Schneider ION7300 modbus

Schneider ION7300 modbus

ION7300 เป็นเครื่องวัดกำลังไฟฟ้าและพลังงานแบบ 3 เฟสที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้จัดหาพลังงานและผู้ใช้พลังงาน สามารถใช้เพื่อติดตามต้นทุนด้านพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม/การค้า ตามแผนก ผู้เช่า กระบวนการ หรือผลผลิต

Please Login to Comment.